• Belediyenin Sosyal Yardımları Nelerdir?

  Belediyemiz sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Bu yardımlar tek defaya mahsus olabileceği gibi, sürekliliği arz eden yardımlar niteliğinde de olabilir. 

   

  Sosyal Yardımlar Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

   

 • Sosyal Yardımlara Nasıl Başvuru Yapabilirim?

  Belediyemizin sosyal yardımlarına müracaatlar için;  

  • Kimlik numaraları ile  
  • Bireysel olarak, sosyal yardım büromuza,  
  • Telefonla, 444 4 597 nolu çağrı merkezimize,  
  • Belediyemizin web sayfasında yer alan e - belediye uygulaması aracılığı ile, 
  • Başvuru olmazsa bile, ekiplerimizce, sahada tespit edilip, hazırlanan rapor, başvuru niteliğindedir. 

   

  Yardım Başvurusu İçin Tıklayınız.

 • Sosyal Yardım Başvurusunda Hangi Belgeler İstenmektedir

  a. Sosyal Yardımlara başvuru esnasında kişilerden kimlik belgelerini sunmaları kaydı ile kendilerini zora sokmamak ve taleplerine hızlıca cevap verebilmek adına,  başka belge istenmeksizin yardım müracaatı alınır. 
  b. Ancak yardımın türü, gerekçesi, niteliği nedeni ile idarece aşağıda belirtilen belgeler istenebilir.  
  c. Hastalık durumuna ilişkin heyet raporu,  epikriz, engelli raporu, yardımcı araç - ve malzeme raporu reçete vb. dokümanlar, 
  d. Kira sözleşmesi, 
  e. Yangın, patlama, sel, göçük, deprem gibi doğal afetler nedeniyle yardım talebinde bulunan bireylerden itfaiye raporu, hasar tespit tutanak ve raporu, teknik rapor gibi destekleyici belgeleri, 
  f. İlgili kurum ve kuruluşlardan istenebilecek bilgi ve belgeler, 
  g. Muhtaçlık durumuna neden olan diğer belgeler (fatura, kredi, ceza, senet, haciz, borç ve kurumlardan alınan belgeler)  

   

 • Sosyal Güvencenin Olması, Evinin Olması Sosyal Yardım Almaya Engel midir?

  a. Belediyemizce sağlanan sosyal yardımlara, başvuru yapmak veya yardım alabilmek için sosyal güvence veya evinin olma durumu engel teşkil etmez.  
  b. Saha tespit ekibimiz tarafından, yapılan araştırma, gözlem, inceleme ve değerlendirme sonucu kanaatlerinide yansıttıkları tahkikat raporu hazırlanır.  
  c. Sosyal inceleme ve değerlendirme raporu ve var ise diğer belgeler, değerlendirme kuruluna havale edilip, muhtaçlık derecelendirme cetveli kriterleri, göz önünde bulundurulup, değerlendirme kurulunca alınan karara göre, yardım yapılır. 

   

 • Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporu / Tahkikat Raporu Nedir ?

  a. Saha tespit görevlilerince, yapılan ziyaret ve görüşmelerde, bireylerin kişisel, aile, özel durum, hastalık, engellilik ve sosyo-ekonomik durumları ile yardım taleplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, uzman personelin, gözlem, analiz ve değerlendirme yaparak kendi kanaatlerinide belirttikleri durum değerlendirme raporudur.  
  b. Bu işlem sosyal yardım otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır.  
  c. Kişinin sosyo-ekonomik durumunda ani değişime sebep olacak durumlar dışında oluşturulan tahkikat raporu oluşturulduğu gün itibariyle 1 yıl geçerli sayılır ve kişinin tüm yardım başvurusu için kullanılır.  
  d. Ancak müdürlük ekipleri süresinden önce kontrol, izleme, güncelleme adına ziyaretler gerçekleştirip, yeni rapor oluşturma yetkisine sahiptir. 

   

 • Belediyenin Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Var mı?

  a. Belediyemiz sosyal hizmetler kapsamında hasta, engelli ve yaşlı bireylere yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri sunmaktadır.  
  b. Bu kapsamda sağlık personeli ve hasta bakım personellerinden oluşan 3 ayrı ekibimiz görev yapmaktadır.  
  c. Hizmet sunulan bireylerin, hekim gerektiren durumları ve sağlık kontrolleri, tetkik ve tedavilerine ilişkin devlet hastanesi, ilçe sağlık müdürlüğü, aile hekimleri ile irtibat sağlanıp talepleri karşılanmaktadır. 

   

 • Belediye Evde Bakım Hizmetlerinden Nasıl Yararlanılır?

  a. Bireysel olarak Belediyemizin yaşlı ve engelli koordinasyon merkezine veya telefonla 444 4 597 no’ lu çağrı merkezimiz üzerinden arayarak talep oluşturulur. 
  b. Merkezimizde görevli, sorumlu sağlık personeli tarafından, aynı gün müracaatçılar, evlerinde ziyaret edilip, hizmet alacak kişinin durumunu değerlendirip, sunulacak hizmetleri planlar. 
  c. Planlanan hizmet programı çerçevesinde evde temizlik, kişisel bakım, yara bakımı, egzersizler vb. bakım hizmetleri verilir. 
  d. Evde bakım hizmetlerinde kullanılan temizlik, kişisel bakım ve diğer hijyen malzemeleri ile kişilerin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri sarf malzemeler Belediyemiz tarafından sağlanmaktadır. 

   

 • Belediye Medikal Malzeme, Tıbbi, Tedavi ve Rehabilitasyon Amaçlı Yardımcı Araç ve Gereç Yardımları Yapıyor mu?

  Yaşlı ve engelli koordinasyon merkezimiz bünyesinde dağıtılmak üzere alınan talepler doğrultusunda her yıl medikal malzeme, tıbbi ve tedavi amaçlı yardımcı araç ve gereçler ile sarf malzeme temini yapılıp,  engelli vatandaşlarımıza destekler sağlanmaktadır 

   

 • Belediye Engellilere Yönelik Hangi Medikal Malzeme Yardımları Yapıyor?

  Belediyemiz engellilere yönelik medikal malzeme yardımları kapsamında;

  a. Serme bez
  b. Hasta alt bağlama bezi 
  c. Akülü sandalye 
  d. Tekerlekli sandalye 
  e. Hasta yatağı 
  f. Havalı yatak 
  g. Koltuk değneği 
  h. Wolker 
  i. Komot
  j. Beyaz baston malzeme destekleri sağlanmaktadır. 
  k. Yukarda sıralanan malzemelerin yanı sıra evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında kişisel bakım ve hijyen malzeme destekleri de sağlamaktadır. 

   

 • Engellilere Yönelik Medikal Malzeme Yardımlarından Nasıl Yararlanabilirim?

  a. İlçe mücavir alanlarında ikamet etmekte olup;
  b. Kamu hastanelerinden ihtiyaç duyduğu malzemeye ilişkin ibarenin yer aldığı engelli sağlık kurulu raporu, ya da söz konusu medikal malzemeye ilişkin malzeme kullanım raporunun olması şartı ile; 
  c. Belediyemizin yaşlı ve engelli koordinasyon merkezine veya telefonla 444 4 597 no’lu çağrı merkezimiz üzerinden arayarak, T.C. Kimlik Numarası ile talep oluşturabilirsiniz.
  d. Müracaatı kabul görülen başvurular, 2 gün içerisinde saha tespit ekiplerimizce ikametgâhlarında ziyaret edilip, sosyal inceleme ve değerlendirme raporu oluşturulur.
  e. Hazırlanan dosya, değerlendirme kurulu onayı almak üzere, aynı gün müdürlüğe teslim edilir. 
  f. Değerlendirme kurul onayı alındıktan sonra, müdürlük deposunda hazır bulunuyorsa, 1 gün içerisinde, talep karşılanmış olur. 
  g. Depo stoğunda bulunmaması durumunda, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde satın alma yapılıp, vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaktadır.  
  h. Satın almalar, bütçe imkânları dâhilinde gerçekleşmektedir.

   

 • Belediye Engelli Vatandaşların Hastaneye Ulaşım Hizmeti Yapıyor mu? Nasıl Yararlanabilirim?

  a. Belirli hastalıklara bağlı olarak yatalak durumda olup, hastaneye ulaşımını sağlayamayan, randevulu ve acil olmayan hastalar için Hasta Nakil Ambulanslarımız ile,
  b. Desteksiz bir şekilde hastaneye ulaşımını sağlayamayan, fiziksel erişim sorunu yaşayan engelli vatandaşlar için asansör mekanizmasına sahip olan liftli araçlarımız ile,
  c. Önceden randevularını almaları koşulu ile hizmet sağlanmaktadır.
  d. Randevu için; 444 4597 çağrı merkezi aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz 

   

 • Açık Rıza ve Aydınlatma Metni Nedir? İmzalanması Zorunlu mudur?

  a. Belediye, başvuru sahiplerinden, haklarında sosyal ve ekonomik yönden her türlü araştırmanın yapılabileceğini, elde edilecek verilerin  kanun esaslarına uygun kayıt altına alınıp, işleneceğini, vermiş oldukları belge ve beyanların, doğruluğunu, aksi tespiti halinde, aldığı yardımların  kesileceğine ilişkin, özgür iradeleri ile rızalarını açıklayıp, kuruma onay verdiklerini, yazılı veya elektronik ortamda imzaladıkları kanıtlayıcı belgedir.  
  b. Açık rıza ve aydınlatma metni imzalamak istemeyen müracaatçıların başvuruları mükerrer sayılıp, işleme alınmayacaktır.